Andere bedrijfsactiviteiten? Laat uw verzekeringen checken

Of u nieuwe bedrijfsactiviteiten wilt toevoegen aan uw bestaande onderneming of juist wilt onderbrengen in een nieuw bedrijf, hangt van verschillende factoren af. Of de nieuwe activiteiten aanvullend zijn op uw bestaande werkzaamheden of daar nogal van afwijken bijvoorbeeld. Maar ook van de vraag welke rechtsvorm u wilt voor uw bedrijf. U mag namelijk geen tweede eenmanszaak beginnen. Voor een nieuw bedrijf moet u een andere rechtsvorm kiezen, zoals een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap. Is dat niet mogelijk of niet wenselijk? Dan kunt u uw eenmanszaak behouden en daar bijvoorbeeld nieuwe handelsnamen aan toevoegen.

SBI-code kan veranderen
De Kamer van Koophandel (KvK) kent aan uw bedrijfsactiviteiten een SBI-code toe. Die kan veranderen als er nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn. Check daarom of uw bedrijfsomschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) nog wel klopt en pas deze aan als dat nodig is. Met een andere SBI-code kan er bijvoorbeeld specifieke wetgeving voor u gaan gelden. Daarnaast kijkt de overheid naar uw SBI-code voor het afgeven van vergunningen of het verlenen van subsidies. En ook niet-overheidsorganisaties, zoals brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen, kunnen de SBI gebruiken voor hun dienstverlening.

Algemene voorwaarden aanpassen
Een ander punt van aandacht zijn de algemene voorwaarden. Het kan nodig zijn om die aan te passen. Als u lid bent van een branchevereniging, kunt u vaak gebruikmaken van hun algemene voorwaarden of bent u zelfs verplicht om dat te doen. Ook eisen veel verzekeraars dat u bepaalde zaken in uw algemene voorwaarden opneemt. Bijvoorbeeld als u een bedrijfsaansprakelijkheids- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft of wilt afsluiten. Verzuimt u uw algemene voorwaarden aan te passen, dan kan dat problemen geven als u een schadeclaim indient.

Goede voorbereiding
Uiteraard start u niet zomaar met nieuwe bedrijfsactiviteiten. U begint in zekere zin weer van voren af aan. Het is een aanrader om weer een ondernemingsplan te maken of het bestaande ondernemingsplan aan te passen. Hoe kansrijk zijn de nieuwe plannen? Hoe denkt u winst te kunnen maken? Wat heeft u nodig aan financiering? Passen de nieuwe activiteiten wel in het bestemmingsplan van de gemeente? Wat moet u aanpassen in uw administratie? En wat verandert er voor uw belastingen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de btw-heffing?

Ten slotte: wat zijn de gevolgen van de nieuwe bedrijfsactiviteiten  voor uw bedrijfsrisico’s? Moeten er verzekeringen worden aangepast of zijn er nieuwe verzekeringen nodig? Wij gaan daarover graag met u in gesprek.