Controle is nodig als u uw bedrijfspand verhuurt

Als verhuurder van een bedrijfspand heeft u een zorgplicht die inhoudt dat u de bedoelingen en de identiteit van de huurder. controleert Hoe? Spreek vooraf meerdere keren met hem af en laat hem uitgebreid vertellen over zijn bedrijf. Check het bedrijf ook bij de KvK en controleer of de huurder namens dat bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan. Vraag verder om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en om het originele identiteitsbewijs, geen kopie. Bedenk: wanneer u een pand verhuurt waar illegale activiteiten plaatsvinden, bent u als verhuurder strafbaar, tenzij u overtuigend kunt aantonen dat u van niets wist.

Afspraken vastleggen
U staat juridisch sterker als u afspraken goed vastlegt in een huurovereenkomst. Bijvoorbeeld over het sleutelbeheer en over het gebruik van het pand. U verbiedt criminele activiteiten expliciet en eist dat veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Ook legt u vast dat het verboden is het gebouw en de installaties te verbouwen of aan te passen en om het pand onder te verhuren. De huurder moet bovendien zelf een energiecontract afsluiten en u daar een kopie van geven. Bij de sleuteloverdracht tekent u beiden een opleveringsrapport en noteert u de meterstanden. Vraag altijd om een borgsom van 1 tot 3 maanden en accepteer nooit contante betalingen.

Regelmatige inspectie
Spreek daarnaast af dat u het pand af en toe komt inspecteren. Ziet u aan dan bedrijfsuitingen zoals een bord met de bedrijfsnaam, logo’s, vlaggen of bedrijfsauto’s? Of ontbreken die juist? Passen de goederen die u op het terrein ziet staan bij het type bedrijf? En wat voor afval zit er in de containers? Zijn er misschien extreem veel camera’s geplaatst of staan er (nieuwe) ontluchtingskanalen op het dak? Dit kan allemaal duiden op hennepteelt of op de productie van synthetische drugs. Kijk ook binnen goed rond. Als u niet naar binnen kunt omdat er extra sloten zijn geplaatst, is dat verdacht. Ook als de inventaris niet overeenkomt met het type bedrijf. Of als u bepaalde ruimtes niet in mag.

Schade is niet te claimen
Criminele activiteiten zijn strafbaar, maar dat is niet het risico. Uw verhuurde pand kan behoorlijk beschadigd worden, vooral als er drugs geproduceerd worden. Ook is de kans op brand dan veel groter. Belangrijk om te weten: u kunt schade veroorzaakt door criminele activiteiten bij geen enkele verzekeraar claimen. Sterker nog: u kunt op een zwarte lijst terechtkomen. Dan kunt u geen andere verzekeringen meer afsluiten of alleen tegen een hoge premie.

Verzeker u goed
Staat uw bedrijfsgebouw leeg of gaat u het verhuren? Dan verandert het risico op schade. Meld leegstand of verhuur daarom altijd bij de verzekeraar. En vraag ons hoe u uw pand het best verzekert als u het verhuurt. Wij bespreken dan meteen wat een rechtsbijstandverzekering voor u als verhuurder kan betekenen.