Dit verandert er voor u en uw werknemers in 2024

Belastingen

Veranderingen IB
Box 1. Voor 2024 is de schijfgrens in box 1 aangepast. De inkomensgrens voor het toptarief is in 2024 € 75.624. Het tarief in schijf 1 wordt 36,97% en in schijf 2 is het tarief 49,50%.

Box 2. Het huidige belastingtarief in box 2 is 26,90%. Per 1 januari 2024 komen er twee schijven. Voor inkomsten tot 67.000 euro komt het tarief op 24,5%, daarboven is het 33%

Box 3. Het belastingpercentage over vermogen in box 3 gaat in 2024 omhoog naar 36% (was in 2023 32% ).

Vermogen dat op een derdengeldenrekening staat, wordt met terugwerkende kracht (in 2023) behandeld als banktegoed, dus niet meer als belegging. Dat betekent dat u voor dit vermogen 0,36% gaat betalen in plaats van 6,17%.

Maximumbedrag regeling excessief
Het bedrag dat u maximaal onbelast mag lenen van de eigen vennootschap wordt verlaagd van 700.000 euro naar 500.000. Het leenbedrag daarboven wordt belast als inkomen in box  2.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling gaat naar 13,31%. Nu staat het nog op 14%. Aanvankelijk zou de aftrekpost dalen naar 12,7%, maar het kabinet heeft later nieuwe plannen aan het Belastingplan toegevoegd en het percentage naar boven bijgesteld.

Zelfstandigenaftrek
In 2023 mochten zelfstandigen nog 5.030 euro van de winst aftrekken. In 2024 is dat nog maar 3.750. Naar verwachting wordt de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd tot 900 euro in 2027.

Werknemers

Minimumloon
Het minimumloon stijgt met 3,75%. Toch kan de stijging voor een aantal minimumloners veel hoger uitpakken. Tot nu toe werd het minimumloon namelijk per maand vastgesteld. Een minimumloner wiens fulltime werkweek bestond uit 40 uur verdiende dus hetzelfde als een minimumloner met een fulltime werkweek van 36 of 38 uur. Per 1 januari 2024  wordt het minimumloon vastgesteld per uur in plaats van per maand. Met een fulltime werkweek van 36 uur stijgt het minimumloon daardoor met 3,75%, met een werkweek van 38 uur is dat 9,49% en met een werkweek van 40 uur komt de stijging uit op 15,29%.

Pensioen
Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar in plaats van 21 jaar. Dat betekent dat u als werkgevers mogelijk ook voor jongere medewerkers pensioenpremie moet afdragen. De AOW-leeftijd wordt in 2024 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden

De verhoging van het minimumloon, de invoering van het uniform uurloon en de veranderingen in de pensioenopbouw zorgen voor een flinke stijging van de loonkosten. De loonkostenstijging zal naar verwachting in het totale salarishuis van werkgevers merkbaar zijn.

Reiskosten werknemers
De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding gaat van 21 cent naar 23 cent per kilometer. Verder wordt het gemakkelijker een ov-abonnement aan te bieden aan uw werknemers. Er komt één gerichte vrijstelling voor ov-abonnementen en u hoeft geen loonheffing meer te betalen over de kaart. Wel moet uw werknemer de ov-kaart (deels) zakelijk gebruiken.

Onderneming

Veranderingen BOR en DSR
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR) gaan veranderen. Beide regelingen moeten alleen nog voor ondernemingsvermogen gaan gelden en niet meer voor vermogen uit  verhuur van bijvoorbeeld bedrijfspanden, huizen en akkers.

Energie-investeringsaftrek omlaag
De Energie-investeringsaftek (EIA) wordt verlengd tot en met 31 december 2028, maar het tarief van de aftrek gaat omlaag: van 45,5% naar 40%.

Nieuwe wetgeving

Verbod wegwerpbekers
Binnen uw organisatie zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan. Deze regelgeving geldt voor alle locaties waar consumptie op locatie plaatsvindt.

Nieuwe Omgevingswet
Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. De wet heeft invloed op drie terreinen. 1) Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aangesteld zijn. 2) Er komt voor ondernemers en burgers één loket voor vergunningen. Dat moet zorgen voor snellere besluiten. 3) Gemeenten moeten voor 2032 regels hebben opgesteld voor zwerfafval. Tot die tijd krijgen bedrijven de verplichting het zwerfafval in een straal van 25 meter rond het bedrijf op te ruimen.

E-sigaretten
In 2023 werden e-sigaretten met een smaakje verboden, maar winkeliers mochten hun bestaande voorraad nog verkopen. Die verkoop is vanaf 1 januari 2024 ook verboden.