Een jaar zonder stormen

Veel mensen denken dat het in de herfst het vaakst stormt, maar dat is niet waar. November, december, januari en februari tellen de meeste stormen. In de lente en de zomer komen stormen minder vaak voor. Ze zijn bovendien minder zwaar en duren meestal korter dan een najaars- of winterstorm. Toch kunnen ook lente- en zomerstormen veel problemen geven. Ze kunnen in vrij korte tijd ontstaan en dan het verkeer en de recreatie in de problemen brengen. In het bijzonder op het water is het uitkijken geblazen. Ook is het gevaar dat bomen omwaaien groter als ze vol in blad staan en het hevig regent.

Minder schade bij maatregelen
Weet u nog hoe ruim een jaar geleden drie stormen achter elkaar Nederland aandeden: Dudley, Eunice en Franklin. Dat veroorzaakte flink veel schade aan woningen en auto’s. De omvang van de schade was onder meer te wijten aan het feit dat veel laagdrempelige maatregelen tegen stormschade niet werden getroffen. Een zo’n maatregel is controle van de schutting, losse takken, zonnepanelen en dakpannen. Die kunnen gemakkelijk gegrepen worden door storm. Maar ook dakgoten legen is een mooie stap. Want die kunnen verstopt raken als er troep in terecht komt.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Bereiden Nederlanders zich nu daadwerkelijk voor bij code oranje of rood? Uit het recent onderzoek blijkt dat een persoonlijke ervaring met stormschade inderdaad een belangrijke stimulans is om maatregelen tegen stormschade te nemen. Bijna twee derde van de groep die al eens getroffen was, treft maatregelen bij een weeralarm. Ook vijftigplussers zijn voorzichtig. Maar mannen onder de vijftig zijn juist lakser. In die groep neemt slechts 28% maatregelen. Wat verder opvalt: mensen die ooit stormschade aan hun auto hebben gehad, nemen nog vaker voorzorgsmaatregelen. Namelijk zo’n 74%.

Woning, inboedel en auto
Als een storm schade aan uw woning heeft veroorzaakt, kunt u een beroep doen op uw woonhuisverzekering. Schade aan de inboedel ontstaat bijvoorbeeld als er dakpannen zijn weggewaaid en er daardoor regenwater naar binnen is gekomen. Uw inboedelverzekering kan die schade vergoeden. Maar schade aan bijvoorbeeld tuinstoelen wordt vaak niet vergoed. Haal dus zoveel mogelijk spullen uit uw tuin of van het balkon als het gaat stormen.

En ten slotte kunnen rondvliegende takken of omwaaiende bomen uw auto beschadigen. Of u daarvoor verzekerd bent, hangt af van uw autoverzekering. Met alleen een WA-dekking krijgt u geen vergoeding, maar met een beperkt casco of een allriskverzekering wel.

Wilt u uw verzekeringen laten checken op stormschade? Wij lichten uw polissen graag door.