On demand rechtsbijstand, is dat wat?

Er kan u altijd iets overkomen waardoor u (financiële) schade lijdt. Zo’n risico is vaak goed te verzekeren. U betaalt dan premies en op het moment dat u schade oploopt, kunt u een schadeclaim indienen en een vergoeding ontvangen. Het woordje risico staat centraal. U kunt geen inboedelverzekering afsluiten als uw huis in brand staat. En geen rechtsbijstandverzekering als u al een conflict heeft.

Eens in de tien jaar een conflict
Nu hebben de meeste Nederlanders wel een inboedelverzekering omdat zij zich bewust zijn van het schaderisico. Maar het risico dat zich een juridisch geschil kan aandienen, zien we niet zo. Toch krijgen Nederlanders gemiddeld een keer in de tien jaar een conflict dat niet in onderling overleg opgelost kan worden. Kan dat ook u overkomen? Ja. Als bijvoorbeeld een aannemer uw verbouwing niet goed heeft uitgevoerd. Als u autoschade wilt verhalen waarvoor een ander verantwoordelijk is. Als u ontslagen wordt of als u ruzie krijgt met uw buren over de erfafscheiding. Dan heeft u juridische hulp nodig. Zonder rechtsbijstandverzekering betaalt u die kosten zelf. En die kunnen hoog oplopen.

Gratis informatie
Verschillende verzekeraars bieden nu on demand rechtsbijstand. Ze helpen u voor een specifiek geval tegen een helder en betaalbaar tarief. Dat klinkt aantrekkelijk. U spaart immers verzekeringspremies uit en betaalt gewoon voor de hulp die u nodig heeft. De vraag is: bent u echt voordeliger uit? Want wat betaalt u voor deze on demand rechtsbijstand? Als het gaat om een kort overleg betaalt u meestal niets. Maar u krijgt dan misschien informatie die u ook op het internet kunt vinden of waarvoor u bij Het Juridisch Loket terechtkunt.

Meer nodig, hogere kosten
Is er meer nodig, dan gaat u betalen. Hoeveel, dat hangt af van de verzekeraar. Voor een persoonlijk advies en een plan van aanpak bent u volgens onderzoeksbureau MoneyView tussen de 139 en 439 euro kwijt. Een persoonlijk consult van 30 minuten kost 65 tot 69 euro. U krijgt dan informatie en advies, maar u moet zelf met de tegenpartij in gesprek. Wilt u dat een jurist die gesprekken gaat voeren, dan lopen de kosten op en betaalt u tot 849 euro. Bij een complexe zaak waar de jurist echt in moet duiken, kan een uurtarief worden afgesproken. Dat tikt aan. En als er een procedure bij de rechtbank gevoerd moet worden, gelden veel hogere bedragen.

Verzekeren vaak voordeliger
On demand rechtshulp kan aantrekkelijk zijn als u voldoende heeft aan wat informatie en advies over uw zaak. Ziet u liever dat u bij een complex conflict juridisch geholpen wordt en die kosten vergoed krijgt? Dan kunt u beter een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Neem contact met ons op om te bespreken wat voor uw gezin een goede rechtsbijstandsverzekering is.