Uw rechten bij annulering van een opdracht

Het is altijd pijnlijk als een opdracht wordt geannuleerd. Maar is het ook een financiële strop? Dat hangt ervan af. Kwam de opdracht van een particulier persoon of een ander bedrijf? Een particulier kan een opdracht altijd opzeggen, zonder daarvoor een schadevergoeding te betalen. Heeft u al onkosten gemaakt of zelfs al wat werk verricht voor deze persoon? Dan moet hij die kosten uiteraard wel betalen. Als uw opdrachtgever een ondernemer of bedrijf is, heeft u in sommige gevallen wél recht op een schadevergoeding als de klus geannuleerd wordt. Want u heeft misschien andere opdrachten afgezegd om deze opdracht te kunnen doen. Of u krijgt vlak voor aanvang van het werk te horen dat het allemaal niet doorgaat. Dan is er geen redelijke opzegtermijn.

Afspraken vastleggen
Daarnaast maakt het uit hoe de opdracht tot stand is gekomen en wat u precies heeft afgesproken. Want u staat in dit soort situaties juridisch sterker naarmate u vooraf duidelijker was. Dat begint al met de overeenkomst van opdracht. Misschien heeft u mondeling afspraken gemaakt en is er niets op papier gezet. Een mondelinge overeenkomst is in principe rechtsgeldig. Maar het is in de praktijk lastig om aan te tonen dát die overeenkomst er is en wat er precies is afgesproken. Zonder bewijzen staat u een stuk zwakker. U staat er al beter voor als er een mailwisseling is waarin de afspraken overeengekomen zijn en de opdrachtgever dat ook bevestigd heeft.

Schriftelijke overeenkomst van opdracht
Maar het duidelijkst is de schriftelijke overeenkomst van opdracht. Daar zet u op een rij welke afspraken er specifiek bij de opdracht horen, zoals de exacte werkzaamheden, de duur van de opdracht, het aantal uren en de vergoeding die is afgesproken. En u kunt ook vastleggen wat u in rekening brengt als de opdracht na een bepaalde datum geannuleerd wordt of als de annulering plaatsvindt voordat u het totale aantal afgesproken uren heeft gewerkt.

Algemene voorwaarden
Ook algemene voorwaarden die gelden voor alle opdrachten, kunnen helpen om schade door annulering te beperken. U kunt daarin opnemen wat de regels voor levering en betaling zijn en dat er aan een annulering van een opdracht kosten verbonden zijn. Stuur de algemene voorwaarden samen op met uw offerte. Gaat de opdrachtgever akkoord met uw voorstel, stel dan de schriftelijke overeenkomst op met de afspraken voor deze klus en laat uw opdrachtgever die ondertekenen.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering
U zit niet te wachten op juridische geschillen. Daarom is het goed om afspraken vooraf duidelijk vast te leggen. Krijgt u toch een conflict met een opdrachtgever die het plotseling af laat weten? Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt u in dat geval rekenen op juridische hulp. Ook kunt u advies krijgen voor het opstellen van algemene voorwaarden en overeenkomsten van opdracht. Welke rechtsbijstandverzekering past bij uw bedrijf? Vraag het ons.