Uw verhuizing en de hypotheek

Als u een nieuwe woning koopt, moet u ook een nieuwe hypotheek afsluiten. Heeft u nu een hypotheek met een verhuisregeling (ook wel meeneemregeling), dan mag u de voorwaarden en de rente van de oude hypotheek behouden. Dat is aantrekkelijk als uw huidige rente lager is dan de nieuwe en als u een aantrekkelijke hypotheekvorm heeft. De hypotheek kunt u alleen meenemen als u bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft. En uw financiën moeten wel goed genoeg zijn om überhaupt de hypotheek te kunnen afsluiten.

Lage rente behouden?
Het klinkt mooi: dezelfde rente behouden. Maar voor alle duidelijkheid: die rente blijft bij de nieuwe hypotheek alleen nog geldig voor de resterende renteperiode van de oude hypotheek. Loopt die renteperiode bijvoorbeeld over vijf jaar af? Dan kunt u ook bij de nieuwe hypotheek nog vijf jaar de oude rente houden, daarna wordt deze opnieuw vastgesteld. Ook het hypotheekbedrag waarop de oude rente betrekking heeft, blijft gelijk. Heeft u een hogere hypotheek nodig? Dan moet u voor het resterende deel een aparte hypotheek afsluiten tegen de nu geldende rente en voorwaarden. Ook deze aanvullende lening moet u afsluiten bij dezelfde hypotheekverstrekker.

Daar komt bij: de hypotheekrente kan ook met een verhuisregeling toch hoger uitvallen. Want het rentetarief hangt ook af van de verhouding  tussen het hypotheekbedrag en de woningwaarde en van de vraag of u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft. Gaat er in de nieuwe situatie op dat vlak iets veranderen? Dan gaat de rente toch omhoog.

Hypotheekvorm behouden?
Heeft u voor 1 januari 2013 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten? U mag deze meeverhuizen, maar uw nieuwe woning mag voor maximaal 50% gefinancierd worden met een aflossingsvrije hypotheek. En de nieuwe aflossingsvrije hypotheek mag niet hoger zijn dan de bestaande. Heeft u nog een spaarhypotheek van voor 2013? Ook die hypotheekvorm is mee te verhuizen. Of dat verstandig is, bespreken we graag met u. Een beleggingshypotheek mag u in principe ook meeverhuizen. Maar niet elke geldverstrekker biedt die mogelijkheid.

Analyse en advies
Is het verstandig om de hypotheek mee te verhuizen of niet? Daarover kunt u alleen beslissen als alle gevolgen en alle voor- en nadelen in kaart zijn gebracht. Wij zitten voor u klaar om de verschillende scenario’s uit te werken. Uw wensen staan in ons advies centraal. Wij zijn ervoor om u goed te adviseren en de hypotheek voor u af te sluiten.