Wanneer is uw kind aansprakelijk?

Als ouder bent u niet aansprakelijk voor schulden van uw minderjarige kind. Heeft hij van iemand geld geleend, dan moet hij het geleende bedrag dus zelf terugbetalen. Een schuld bij een bank zal hij trouwens niet zo snel krijgen, want rood staan of geld lenen kan niet voor het 18e jaar.

Onverantwoorde aankopen
Ook voor betalingsachterstanden van uw kind bent u niet aansprakelijk. Maar om te voorkomen dat uw kind onverantwoorde aankopen doet, mag hij tot zijn 18e geen overeenkomsten aangaan zonder uw toestemming. Gaat het om een aankoop die voor zijn leeftijd gebruikelijk is, zoals snoep of kleding? Dan mag een leverancier ervan uitgaan dat u toestemming heeft gegeven en kan uw kind het gewenste product kopen. Heeft uw kind iets gekocht of besteld wat niet gebruikelijk is voor zijn leeftijd? Dan kunt u dat meestal terug laten draaien. Neem in dat geval contact op met het bedrijf waar uw kind de aankoop deed.

Wie betaalt de boete?

Krijgt uw kind een bekeuring bijvoorbeeld voor een lichte verkeersovertreding? Dan moet u deze betalen als hij jonger is dan 16 jaar. Het boetebedrag wordt dan de helft lager. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij de volledige boete zelf betalen. Uw kind kan door de rechter ook een boete krijgen opgelegd voor het plegen van een strafbaar feit. Dan moet uw kind deze zelf betalen. Wel zal de rechter rekening houden met de draagkracht van uw kind.

Schade veroorzaakt door uw kind
Richt uw kind schade aan, dan hangt het van zijn of haar leeftijd af wie aansprakelijk is. Is uw kind jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij u. Is uw kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk. Wel bent u mede aansprakelijk als u redelijkerwijs in staat was uw kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade, maar u dit niet heeft gedaan. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan is hij zelf aansprakelijk als hij schade veroorzaakt.

Aansprakelijkheidsverzekering
Misschien bent u als ouder niet altijd aansprakelijk, maar bij hogere bedragen zult u in de praktijk vaak degene zijn die de rekening voldoet. U kunt dan met uw kind afspraken maken over terugbetaling of inhouden van zakgeld. Voor schade toegebracht aan anderen kunt u een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Vaak kan uw kind tot zijn 27e op uw gezinspolis meeverzekerd blijven als hij thuis woont. Ook als student kan hij op de gezinspolis blijven staan, zelfs als hij uitwonend is. Wilt u weten of dat ook geldt voor uw AVP? Of wilt u de verzekering laten doorlichten en advies krijgen over een betere dekking? Neem dan contact met ons op.