Wat zijn de plannen voor de verplichte AOV?

Wanneer u als zzp’er langdurig arbeidsongeschikt wordt en niet verzekerd bent, zult u uw inkomen zien dalen. Met uw spaargeld kunt u uw inkomsten een poosje aanvullen. En als u een partner heeft met baan, weet u zich nog wat langer te redden. Maar als u nooit meer kunt werken, komt u vroeg of laat in de bijstand of is uw gezin uitsluitend afhankelijk van het inkomen van uw partner. Ongewenst, vindt de overheid. Daarom moet er een financieel vangnet komen voor zelfstandigen in de vorm van een verplichte  AOV.

Wat houdt de verplichte AOV in?
Op dit moment zijn de plannen voor de verplichte AOV als volgt:

Het wordt een publieke verzekering die het UWV gaat uitvoeren. Er geldt een acceptatieplicht.

Er komt een wachttijd van een jaar. Die periode moet u dus zelf kunnen overbruggen. Wel kunt u misschien die wachttijd verzekeren bij een private verzekeraar.

U betaalt premie over maximaal 33.187 euro (143% van het minimumloon). De premie wordt naar schatting 7,5% tot 8% van dat inkomen. Dat komt neer op maximaal iets meer dan 200 euro per maand. Verdient u minder, dan is de premie lager. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.

De uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende inkomen, maar is maximaal 100% van het minimumloon (1.934 euro per maand in 2023). Dat ontvangt u als u de maximale premie heeft betaald. Betaalt u minder premie, dan wordt ook uw uitkering lager. Maar van een minimumuitkering is voorlopig nog geen sprake.

Alle ondernemers voor de inkomstenbelasting moeten zich verzekeren. Dat zijn zelfstandigen zonder, maar ook met personeel en ook meewerkend echtgenoten. Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en mensen die naast hun baan in loondienst wat bijverdienen, hoeven zich niet te verzekeren.

Onderzocht wordt of een zelfstandige ook kan afzien van de verplichte AOV en zich privaat verzekert. Die verzekering moet dan ten minste hetzelfde bieden als de publieke verzekering.

Wacht niet op Den Haag
Op dit moment steunt slechts 36 procent van de zzp’ers het plan om een AOV verplicht te stellen. Er zijn onder meer bezwaren tegen het verplichte karakter, tegen de wachttijd en tegen de hoogte van de premie. Er is bovendien nog veel onduidelijk over de concrete invulling. Verwacht wordt dat de verplichte AOV op zijn vroegst per 2027 ingaat. Maar wat doet u in de tussentijd? Wachten tot Den Haag u vertelt wat u moet doen? U kunt ook met ons bespreken hoe uw financiële situatie eruitziet als u arbeidsongeschikt wordt. Hoe groot is het inkomensverlies en kan een AOV in die situatie uitkomst bieden? Wij adviseren u graag.