Webshop beginnen. Wat moet u verzekeren?

Misschien bent u geen ondernemer, maar wilt u de stap naar een eigen bedrijf maken met een webshop. Het kan ook zijn dat u al een zaak heeft en nu ook producten online wilt gaan verkopen. In beide gevallen moet u (opnieuw) nadenken over de kansen en de bedreigingen, de sterke en de zwakke kanten van uw bedrijf. Dan komen vroeg of laat ook de verzekeringen aan de orde. Welke verzekeringen zijn relevant voor een webwinkel?

Juridisch

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het is een echte basisverzekering voor elke ondernemer:  de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u al ondernemer bent, heeft u er waarschijnlijk al een afgesloten. Als u of een medewerker door het werk schade veroorzaakt bij een klant, kunt u als bedrijf aansprakelijk gesteld worden. En dat kan ook als de schade of het letsel veroorzaakt wordt door een product dat u verkoopt. Heel belangrijk dus om goed te letten op wat er wel en niet onder de dekking valt. Laat ons u helpen de juiste verzekering te kiezen.

Rechtsbijstandverzekering. Leveranciers, afnemers, de verhuurder van het bedrijfspand, uw accountant, de goederenvervoerder en personeel. Uw webshop heeft te maken met een scala aan zakelijke relaties. Een conflict kan zomaar ontstaan en dan kunt u juridisch advies goed gebruiken. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt in dat geval uitkomst. Draait het uit op een rechtszaak? Dan krijgt u met een rechtsbijstandverzekering een vergoeding van de kosten.  

Schade aan goederen

Inventaris- en goederenverzekering. U heeft de producten die u verkoopt opgeslagen in de schuur of in een kamer die over in huis. En u heeft op zolder een mooie werkkamer ingericht met de benodigde inventaris. Stel u krijgt schade door brand, storm of water. Of er wordt ingebroken en de dief steelt voorraad of IT-materiaal. Kunt u dan de schade claimen op de inboedelverzekering? Nee! De inboedelverzekering is er voor uw privéspullen. Voor zakelijke goederen heeft u een inventaris- en goederenverzekering nodig.

Goederentransportverzekering. U doet online zaken en dat betekent dat u producten naar de klant laat vervoeren. Maar pakketten kunnen onderweg beschadigd raken of gestolen worden. Wat de gevolgen voor u zijn, hangt onder meer af van de manier waarop uw klant betaald heeft en van de afspraken die u heeft met de vervoerder. Bespreek met ons of u iets kunt hebben aan een goederentransportverzekering.

Cybercriminaliteit
Zonder het internet kunt u geen zaken doen. Alles moet blijven draaien en een goede beveiliging is daarom uitermate belangrijk. Zorg dus voor tijdige updates, zeker als u standaard software gebruikt. En bedenk dat door menselijke fouten cybercriminelen bij u toe kunnen slaan en uw website kunnen hacken. Stel u daarom goed op de hoogte van hoe u de risico’s kunt beperken. Wij adviseren u over nut en noodzaak van een cyberverzekering.

Gaat u een webshop beginnen? Welk verzekeringspakket voor u dan nodig is, hangt af van uw risico’s. Klop daarom bij ons aan voor een maatwerkadvies.