Zonnepanelen aangeschaft? Verzeker dan ook milieuschade

Als het gaat om het opwekken van zonne-energie behoort Nederland op dit moment tot de koplopers in Europa. Zowel particulieren als bedrijven hebben massaal zonnepanelen laten leggen. Die installatie moet goed gedaan worden met het oog op de brandveiligheid. Dat gebeurt niet altijd en we zien het aantal branden door zonnepanelen dan ook toenemen. Volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) waren er in 2021 nog 30 gebouwbranden waarbij zonnepanelen betrokken waren. In de eerste helft van 2023 waren dat er maar liefst 73.

Deeltjes in de omgeving
Bij een brand door zonnepanelen lopen de panelen zelf schade op evenals het pand waar ze aan vastzitten. Hoe vreselijk dat ook is, die schade is te verzekeren met een goede gebouwenverzekering. Maar bij een brand door zonnepanelen loopt ook de omgeving gevaar. Door de hitte spatten de panelen uit elkaar, de stukjes worden meegevoerd door de wind en komen samen met roetdeeltjes in de omgeving terecht. Dat wordt depositie genoemd. Bij woningbranden beperkt de depositie zich meestal tot de directe omgeving van de brand. Maar bij grote branden met heel veel warmteontwikkeling kunnen verbrande en onverbrande resten van de zonnepanelen ver in de omgeving terechtkomen.

Op de grond of in de bodem
Door brandende zonnepanelen kunnen kleine, dunne scherven van zonnecellen, glas, metalen, kunststoffen en organische materialen vrijkomen en in de omgeving terechtkomen. Dat vormt een risico voor spelende kinderen en grazende dieren. Als de brand is ontstaan door zonnepanelen op uw dak, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor milieuschade. Liggen de deeltjes op de grond dan kunnen ze met de hand opgeruimd worden. Dat is al een kostbare zaak. Maar als de deeltjes in de bodem of in het water terechtkomen, lopen de saneringskosten nog veel hoger op.

Hoe verzekert u zich?
U kunt als eigenaar van de zonnepanelen een grote schadeclaim krijgen voor milieuschade en door de overheid verplicht worden de vervuiling op te ruimen. Voor die kosten kunt u meestal geen beroep doen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vraag ons daarom of een milieuschadeverzekering voor uw bedrijf een uitkomst is. Die kan ook uitkeren als er door brand in de buurt zonnepaneeldeeltjes op uw terrein terechtgekomen zijn.  Verder adviseren we u over andere verzekeringen die van belang zijn als u zonnepanelen aanschaft en de voorwaarden die verzekeraars stellen aan de installatie en de keuringen.