Webshop beginnen. Wat moet u verzekeren?

In Nederland zijn meer dan 80.000 webwinkels. Die vinden hun bestaansrecht in de trend dat er steeds meer online besteld wordt. Vooral in de coronatijd nam dat een hoge vlucht omdat het toen soms de enige manier was om spullen in huis te halen. Wilt ook u een webshop beginnen? Kom dan met ons praten over uw verzekeringen.

Lees meer

Nieuwe plannen voor zzpers

In juli van dit jaar heeft minister Van Gennip van SZW de brief ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ naar de Tweede Kamer gestuurd.
Daarin heeft zij uiteengezet hoe de arbeidsmarkt hervormd moet worden. Voor zzp’ers gaat er het een en ander veranderen. Wat zijn de plannen?

Lees meer

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van belang?

Als u een beroep uitoefent waarin u op basis van berekeningen en analyses adviezen geeft aan opdrachtgevers, kan er iets mis gaan. Als uw opdrachtgever daardoor schade lijdt, kunt u aansprakelijk gesteld worden. In zo’n situatie valt u niet terug op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer