Woonlastenverzekering afbeelding

Woonlastenverzekering

Als u arbeidsongeschikt wordt of uw baan verliest, dalen uw inkomsten. Kunt u dan wel in uw eigen huis blijven wonen? Met een woonlastenverzekering heeft u de zekerheid dat u uw hypotheeklasten nog voor een bepaalde periode kunt betalen.

Waarvoor bent u verzekerd?

De woonlastenverzekering wordt meestal afgesloten voor het risico van inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Uw woonlasten worden dan voor een bepaalde periode helemaal of gedeeltelijk vanuit de verzekering betaald.

Waar moet u op letten?

U bepaalt grotendeels zelf wat en voor welk bedrag u zich verzekert. Wij helpen u graag de juiste keuze te maken en bespreken met u de volgende punten:

  • Hoe hoog is de uitkering? Verzekert u de volledige hypotheeklasten of een deel?
  • Wat is de looptijd van de verzekering en de maximale duur van de uitkering? Het is raadzaam om de verzekering af te stemmen op de looptijd van uw hypotheek.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Wanneer bent u in de ogen van de verzekeraar arbeidsongeschikt? Is het criterium ‘passende arbeid’, dan hoeft u alleen werk te accepteren dat aansluit bij uw opleiding en werkervaring. Bij ‘gangbare arbeid’ moet u ook ander werk accepteren.
  • Keert de verzekeraar het volledige verzekerde bedrag ook uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid sluit de verzekering uit? Keert de verzekering ook uit als u door burn out, psychische problemen of een whiplash arbeidsongeschikt wordt?
  • Hoe lang is de wachttijd voordat de uitkeringen ingaan? Vaak is dat 2 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid, omdat uw werkgever in die periode nog loon uitbetaalt. Maar soms kunt u ook kiezen voor een wachttijd van 1 jaar.

Woonlastenverzekering voor werkloosheid

U kunt ook een woonlastenverzekering afsluiten voor het geval u werkloos wordt. Of dit zinvol is, hangt helemaal af van uw persoonlijke en uw financiële situatie. Wij adviseren u graag.
Bij werkloosheid is de uitkeringsduur overigens wel beperkt en is de premie niet aftrekbaar.

De premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking. Als de verzekering is bedoeld voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is niet het geval bij een verzekering die uitkeert bij werkloosheid.

Gerelateerde pagina’s