Bedrijfsschadeverzekering afbeelding

Bedrijfsschadeverzekering

U bent misschien verzekerd voor schade aan uw gebouw of inventaris. Maar wat als de schade zo groot is dat uw bedrijf stil komt te liggen, terwijl uw kosten doorlopen? Met een bedrijfsschadeverzekering voorkomt u deze financiële strop en daarmee wellicht een faillissement.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als een lange sluiting van uw bedrijf onvermijdelijk is vanwege ernstige schade, vallen de productie en de omzet stil, terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen. Dat is een groot risico voor de voortgang van uw bedrijf. Met een bedrijfsschadeverzekering voorkomt u deze kostenpost. U verzekert:

  • De vaste lasten zoals huur en salarissen
  • (Een deel van) uw nettowinst

U spreekt van te voren de uitkeringstermijnen en het verzekerde bedrag af.

Overdekking

Valt de schade aan uw bedrijf hoger uit dan het verzekerde bedrag dat u heeft afgesproken? Door overdekking op de polis op te nemen, kunt u een aanvullende vergoeding krijgen.

Extra kosten

Misschien moet u maatregelen treffen om uw bedrijf weer snel draaiende te krijgen, zoals allerlei noodvoorzieningen, de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur en communicatie naar klanten. Die kosten kunt u verzekeren met een extrakostenverzekering

De premie

De premie die u betaalt, hangt onder meer af van:

  • De verzekerde waarde
  • De gekozen dekking
  • De gekozen uitkeringstermijn
  • Specifieke wensen

Gerelateerde pagina’s